تبلیغات
پاسخگویی به مسائل دینی خواهران - بهترین چیز برای زن چیست؟
پاسخگویی به مسائل دینی خواهران
« خواهران خوبم بیاییم همه با هم پرسشگری را امتحان كنیم »
با سلام،به وبلاگ ما خوش آمدید دوست عزیز.

بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 30 آذر 1390

پرسش:

با توجه به فرمایش حضرت فاطمه ـ سلام الله علیها ـ كه «بهترین چیز برای زن آن است كه نه او نامحرمی را ببیند و نه نامحرمی او را»، چگونه می توان آن حضرت را در جامعه امروزی به عنوان الگو قرار داد؟ در حالی كه زن در جامعه امروزی حضوری فعال در اجتماع دارد.

پاسخ:

مقدمه: احساس الگو خواهی فطری و درونی از یك سو و مشاهدة سیر تكاملی به كمال رسیدگان از دیگر سوی، انسان را وا می دارد تا برای رسیدن سریع تر به كمال مطلوب، روش و سیرة آن تكامل یافتگان را الگوی خویش سازد و تلاشی آگاهانه و هدف دار برای ایجاد هماهنگی و انسجام رفتاری با الگوهای خویش در پیش گیرد. حال باید توجه داشت كه در این الگو خواهی نكاتی قابل توجه می باشد كه بدون توجه به آنها الگو خواهی با مشكلات فراوانی روبرو خواهد شد.(1) ما در این جا به ذكر بعضی از نكات مهم كه به این سؤال ربط دارد می پردازیم و در آخر حدیث حضرت فاطمه زهرا – سلام الله علیها – را توضیح می دهیم.

نكتة اول: تفكیك میان قالب و محتوای سیره هاالگو پذیری از معصومین – علیهم السلام – به دو صورت می تواند صورت پذیرد: مستقیم و غیر مستقیم. الگوپذیری مستقیم آن است كه گفتار و رفتار آن بزرگواران را عیناً برنامه و راه و رسم زندگانی خویش قرار دهیم. در بسیاری از موارد گفتاری خاص یا رفتاری مشخص از ایشان با همان شكل و قالب رفتاری می تواند اسوه و الگوی ما قرار گیرد. برای نمونه می شنویم كه حضرت زهرا – سلام الله علیها – در پس هر نماز واجب ذكر مخصوص داشتند. (34 مرتبه الله اكبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله). ذكری كه دستور آن را به عنوان هدیه ای عظیم از پدر بزرگوارشان دریافت كرده بودند و همواره بر آن مداومت می ورزیدند و به شیعیان خویش نیز توصیه می فرمودند. از این روی ما نیز به آن حضرت اقتدا می نماییم و همان ذكر را با همان ترتیب بعد از هر نماز واجب به عنوان با فضیلت ترین تعقیبات نماز می گوییم. چنین اقتدایی به آن بزرگوار، اسوه پذیری مستقیم خواهد بود.
اما الگو پذیری غیر مستقیم آن است كه روح و حقیقت گفتار یا كردار آن اسوه های الهی را درك نماییم و با تحلیل و استنباط از سیرة علمی و عملی آن بزرگواران، وظیفة خویش را در همة ابعاد زندگانی (فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ... ) دریابیم. بسیاری از شكل ها و قالب های رفتاری اسوه ها ویژة همان عصر و زمان خودشان بوده است. از این روی منظور از اسوه پذیری از آن رفتارها این نیست كه همان قالب و شكل رفتاری خاص را اقتباس و تقلید كنیم. بلكه مطلوب و مقصود این است كه روح و محتوای آن سیرة رفتاری را درك نماییم و آن را در شكل ها و كالبد هایی نوین، طبق اقتضای شرایط زمانی و مكانی خویش بدهیم.
برای نمونه در روایات می بینیم كه فاطمة زهرا – سلام الله علیها – و علی مرتضی – علیه السلام – در یك چهار دیواری كوچك و گلین زندگی می كنند. از یك پوست گوسفند، هم برای علف خورِ گوسفندشان و هم رو اندازشان استفاده می كنند. زهرا – سلام الله علیها – چادری از لیف خرما می بافد و از آن استفاده می كند و ... قالب و شكل این گونه رفتارها به هیچ وجه در عصر حاضر قابل تأسی نمی باشند. اما آن چه ارزشمند و قابل تأسی است ، «حقیقت»، «محتوا» و «روح» این رفتارهاست. اسوه پذیران حقیقی آنانی اند كه روح این رفتار ها را درك و اقتباس نمایند و در كالبد زندگی خویش به مانند: روح بی اعتنایی به دنیا و حقیر شمردن مظاهر فریبندة آن، روح پارسایی و رستگی از حبّ دنیا، روح ساده زیستی و پرهیز شدید از تجمّل گرایی.(2)

نكتة دوم: روایت حضرت زهرا – سلام الله علیها – حضرت زهرا – سلام الله علیها – در این روایت فرموده اند كه برای زنان بهتر است كه مردان نامحرم را نبینند و مردان نامحرم نیز ایشان را نبینند. این روایت معروف با عبارت های مختلفی در منابع پر شماری از كتاب های حدیثی، اخلاقی و تاریخیِ شیعه و سنّی موجود است.
برخی افراد در مجامع علمی با مقاصد خاصّی با استناد قرار دادن این روایت، این پندار بی اساس را در سطح جامعه ترویج می كنند كه سیرة فاطمة زهرا – سلام الله علیها – برای دختران و زنان روزگار ما نمی تواند اسوه و الگوی مناسبی باشد. در مورد این روایت باید چند نكته را مدّ نظر قرار بدهیم:
1 – استفاده حضرت فاطمة زهرا – سلام الله علیها – از كلمة بهتر و خیر، خود گویای این حقیقت است كه سیرة مذكور یك رجحان و مزیّت و ایده آل می باشد. امری كه رعایت آن رجحان و برتری دارد و مادامی كه ضرورتی پیش نیامده است، عمل به آن بهتر و مطلوب تر است.
2 – پیام این روایت این است كه اگر زن احتیاجی به فعالیت اقتصادی نداشته باشد و در عرصة تعلیم و تعلّم نیازی به استاد مرد یا شركت در كلاس های مختلط نباشد، برای درمان بیماری های زنان، پزشك زن به قدر كفایت وجود داشته و رجوع به پزشك مرد هیچ ضرورتی نداشته باشد و ... . بهترین سیرة زندگانی برای بانوان این خواهد بود كه در منزل و محل سكونت و آرامش قرار گیرند و به شئون خانوادگی، اعم از تدبیر منزل، تربیت فرزند، همسرداری، كمك به خود كفایی خانواده و ... بپردازند و در شرایطی كه نیازی به ارتباط زنان با مردان نیست، بهتر آن است كه زن با هیچ مرد نامحرمی تماس نداشته باشد و این هرگز به معنای ممنوعیت قانونی نیست. این روایت جنبه اخلاقی دارد و رعایت آن مستحب می باشد و عدم التزام به آن گناه محسوب نمی شود.
3ـ سیره حضرت فاطمة زهرا ـ سلام الله علیها ـ و دیگر زنان مورد تأیید پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و آله و سلّم ـ در عرصه های سیاسی (مثل خطبه حضرت فاطمة زهرا ـ سلام الله علیها ـ در دفاع از ولایت علی ـ علیه السلام ـ)، نظامی (مثل امداد رسانی زنان در جبهة جنگ برای مجروحین، تهیة غذا و پوشاك و رساندن آن به جهادگران) و غیره نشانگر آن است كه اصل فعالیت های اجتماعی برای زنان، با رعایت شرایط اخلاقی، نه تنها مذموم نیست، بلكه در برخی موقعیت ها ممدوح و مطلوب است. در عرصه هایی چون تجمع های سیاسی ـ اجتماعی، امر به معروف و نهی از منكر بانوان، آموزش و پرورش بانوان، كسب تخصص های مورد نیاز بانوان، مشاوره در امور بانوان و ...(3)
مقام و منزلت بانوان در اسلام بسیار بالا می باشد. بسیاری از كارهای مهم انسان ها، بر عهده زنان قرار دارد. مثلا تربیت فرزند و فراهم آوردن آرامش و حرارت در محیط خانه، بر عهده زنان می باشد. انسان ها جامعه را می سازند و به تعالی می رسانند و زنان تربیت این انسان ها و زمینه سازی تعالی و رشد آن ها را بر عهده دارند. لذا اولین و بهترین محیط و حیطه فعالیت یك زن، محیط خانه می باشد و مركز تكامل بانوان، محیط خانواده می باشد.
حضرت فاطمه زهرا ـ سلام الله علیها ـ الگوی زنان و مردان عالم و گل سرسبد هستی و عصاره خلقت می باشد. یكی از مهمترین ثمرات ایشان تربیت فرزندانی همچون حسن و حسین و زینب كبری ـ علیهم السلام ـ می باشد كه عالم بشریت هنوز هم بر سر سفره آن بزرگواران نشسته است. حال بهتر معلوم می گردد كه چرا محیط خانه مركز تعالی و رشد یك زن می باشد و چرا بهترین حالت برای او این است كه كمترین حضور را در جامعه داشته باشد تا این كه بهتر بتواند به وظایف مهم و اساسی خود عمل نماید.

پاورقی:

1. مصباح یزدی، محمد تقی، جامی از زلال كوثر، انتشارات مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ اول، سال 1380، ص 67 .
2. همان. ص 92.
3. همان، ص 108.


ارسال توسط پاسخگوی خواهران
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

دانلود فیلم

سایت ساز رایگان

بهراد آنلاین

کلیپ موبایل

دانلود فیلم

نرم افزار موبایل

قائم پرس