تبلیغات
پاسخگویی به مسائل دینی خواهران - دچار اضطراب و افسردگی هستم
پاسخگویی به مسائل دینی خواهران
« خواهران خوبم بیاییم همه با هم پرسشگری را امتحان كنیم »
با سلام،به وبلاگ ما خوش آمدید دوست عزیز.

بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 30 آذر 1390

پرسش:

بنده دختری هستم دانشجو و دچار اضطراب و افسردگی هستم و دارو مصرف می كنم نگران عوارض سوء آن هستم. احساس بی كسی می كنم و از زندگی لذت نمی برم. متكی به دیگرانم، زود رنج شده ام فقط خودم مهم هستم، خانواده ام را گاهی فراموش می كنم دكتر هم مدام داروها را عوض می كند به آن و هیچ كس اعتماد ندارم. در سن ازدواج هستم و نگران از توانایی پذیرش مسئولیت های زندگی ام. ترم گذشته نیز مشروط شده ام و... همه در حال شادی اند و من از همه چیز عقبم. لطفا مرا راهنمایی كنید؟

پاسخ:

مقدمه:
همة انسان ها بر حسب شرایط زیستی و محیطی در دوره های مختلف , حالت های روحی مختلفی دارند. زمانی شاد و خوشحال و زمانی ناراحت و غمگین. دوره ای از همه چیز لذت می برد و حتی یك حادثة معمولی نیز او را به نشاط می آورد و دوره ای از هیچ چیز لذت نبرده و حتی شیرین ترین حادثه برای او غم انگیز و ملال آور است. این تناوب باعث تعادل است اما اگر انسان از این حالت تناوب خارج و مدت مدیدی و با شدت بیشتری در این حالت ها ماندگار شود موجب مریضی فرد خواهد شد.

تعریف افسردگی:حالت روانی ناخوشی كه با دلزدگی، یأس و خستگی پذیری مشخص می شود و بیشتر مواقع با اضطراب همراه است. این حالت، حالت مرضی بوده و افسردگی نام دارد. البته روانشناسان تعاریف متعدد دیگری نیز ارائه داده اند.

نشانه شناسی افسردگی:افسردگی تقریبا در تمام زمینه ها انسان را تحت تاثیر قرار داده كه نشانگان زیر می تواند گویای آن باشد. فرد بدون نیرو، و ناآرام است احساس كوفتگی می كند. غمگین، ناتوان، ناامید به نظر رسیده و احساس تنهایی و فاصله در برابر جهان پیرامون می كند. نسبت به تغییرات جوی حساس بوده كاهش اشتهاء و وزن یا افزایش آن رخ می دهد. نسبت به خود، استعداد و ظاهرش بازخورد منفی داشته، دائم از خود انتقاد می كند. مشكلات تمركز، افكار منفی و بی نتیجه، انتظار شكست، كناره گیری و اجتناب از مسئولیت نیز از دیگر نشانگان این بیماری است.

زمینه ها و علل:زمینه ها و علل افسردگی می تواند متعدد و متفاوت (ژنتیكی، روان شناختی، زیست شناختی یا محیطی و اغلب تركیبی از این موارد)(1) باشد. اما حالت های افسردگی اغلب پس از شكست ها و یا فقدان ها بوجود می آید (در یك زمینة مناسب و استرس زیاد) این فقدان می تواند از دست دادن فرد یا شیء مورد علاقه باشد و می تواند از دست دادن دلخوشی ها و تقویت های مثبت محیط باشد. شما فكر می كنید علت افسردگیتان چیست؟ آیا در این اواخر، دوست، فامیل، یا فرد مورد علاقه تان را از دست داده و یا آنها شما را ترك كرده اند؟ آیا امكان دارد كه این حالات به خاطر بی علاقگی به رشتة تحصیلی و یا حتی تحصیل باشد؟ البته گروهی از روانشناسان افكار منفی و تفسیر های بد بینانه از تجربة زندگی را عامل افسردگی می دانند، تفسیر هایی كه بر اساس رویدادهایی از قبیل: عزاها، فقدان ها، طردها و جدایی ها و خطاهای شناختی به وجود می آیند. این قبیل افراد بر جزئی منفی از یك چارچوب كلی تكیه می كنند و تجربة ناموفق جزئی را به دیگر موفقیت ها تعمیم می دهند و خود را مملو از عیب و نارسایی و مسئول شكست های دیگران می دانند.

محبت به خویشتن و امید به رهایی شرط كل برای ایجاد تغییرپرسشگر محترم, هر چند بهتر بود در نامه تان قید می كردید كه چه امور و افكار و یا صحنه هایی و در چه زمانهایی شما را نگران و افسرده می كند با این حال چنانچه خود شما هم خواستار آنید می توانید خود را از افسردگی نجات دهید و مهم ترین و اولین قدم برای بیرون آمدن از این حالات، محبت به خویشتن و امید به رهایی است. محبت به خویشتن یعنی دوست داشتن خود و اعتماد داشتن و احترام گذاشتن به خود. آنچه برای دوست داشتن مهم است بودن و در مراتب بعدی خوب بودن است. می توان با تمام كمبود ها و كاستی های مادی و معنوی خود را دوست داشت. این محبت به خویشتن باعث احساس راحتی و لذت از زندگی شده و فرد را به پیشرفت و درمان آماده تر می كند.
اما راه های دیگر

برنامه ریزی و نظمنظم و برنامه ریزی برای همه به خصوص برای آنهائی كه مشغول تحصیل علم هستند مهم است. چون بدون برنامه ریزی و نظم همه افكار انسان مشوش و پراكنده می شود و هم بسیاری از كارها به سرانجام نرسیده و حتی بعضی از امور فراموش می شوند مثلاً می توان برای خوردن، خوابیدن، بلند شدن از خواب، مطالعه درسی، و غیر درسی، ورزش و تفریح و دیگر كارها طوری برنامه ریزی كرد كه سر ساعت معین این كارها انجام شود. البته این برنامه ریزی و نظم باید قابل انعطاف باشد ولی حتی المقدور باید به این برنامه ریزی پایبند بود.

ترسیم هدف برای آیندهگرانبهاترین و پرارزش ترین سرمایة انسان عمر اوست كه هر روز و هر ماه لحظه به لحظه از آن كاسته شده و امیدی برای بازگشت آن وجود ندارد. در این میان افرادی كه عمر خود را صرف امور بیهوده و بی ثمر كرده اند زیان دیده و آنهایی كه از این سرمایه به خوبی استفاده كرده و برای خود و جامعه خود منشا خدمت و اثر شده اند سود خواهند بود. برای اینكه از گروه دوم بوده و آخر سر حسرت روزهای از دست داده را نخوریم باید برای زندگی و آیندة خود هدف و منتهایی قایل شویم. داشتن هدف در زندگی امید را در دل زنده نگه می دارد و انسان را به تلاش برای رسیدن به آن وادار می كند. اهداف را باید به طور دقیق و شفاف و متناسب با توانایی های خود ترسیم كنیم چرا كه هدف های مبهم، تاریك و غیر متناسب با توانایی، امید را كم، تلاش را محدود و روح را كسل خواهد كرد، همچنین اهداف را می توان به سه دستة كوتاه مدت مثلا برای تحصیل (قبولی در ترم حاضر) میان مدت (قبولی بدون وقفه در تمام ترمهای دورة‌ كارشناسی) و بلند مدت (قبولی برای دورة‌ كارشناسی ارشد) تقسیم كرد. به همین منوال می توان برای زندگی شخصی خود نیز اهدافی داشته باشیم.

تغییر شرایط فیزیكیانسان نیازمند تنوع و دگرگونی است. ركود، سكون و یكنواختی او را خسته كرده و اگر تنوعی وجود نداشته باشد انسان را به افسردگی می كشاند. می توان با استفاده از تكنیك های بسیار ساده از این حالات دور شد.
الف) تغییر دكوراسیون اتاق و منزل: می توانید با همكاری دوستانتان دكوراسیون اتاقتان را تغییر دهید. جابجایی مبلها، میز مطالعه، تغییر در قفسه های كتاب و دیگر تغییرات كه انسان را با محرك های تازه ای روبرو كند و باعث تنوع در زندگی شود.
ب) ورزش: پژوهش ها نشان داده كه فعالیت جسمی مداوم و متناسب ـ ورزش های هوازی ـ(2) در مقابل پدیده های منفی مثل ترس، نگرانی و فشارهای عصبی اثر دافعه داشته و اگر به طور منظم انجام شود سبب خودشناسی بهتر، اعتماد به نفس بیشتر، آرامش بیشتر، عصبانیت كمتر و مهم تر از همه موجب كاهش علائم افسردگی می شود.
ج) مسافرت و گردش: شاید به جرات بتوان گفت كه گاهی اثر بخشی مسافرت و گردش بیشتر از داروهای ضد افسردگی بخصوص در افسردگی های خفیف است. مسافرت، اندوه و آزاردگی را برطرف كرده و در عین حال یكی از اسباب فراگرفتن علوم و تجارب متعددی است. اگر مسافرت به دور دستها امكان نداشته باشد نباید از گردش در اطراف شهرها، فضاهای سرسبز، موزه ها، باغ وحش ها و پاركها غفلت نمود.

تغییر شرایط رفتاری و ارتباطیروشهای درمانی رفتاری و ارتباطی بر لزوم افزایش فرصت های لازم برای تقویت مثبت رفتار تاكید می كنند پس لازم است مهارتهای ضروری برای روبرو شدن با موقعیت های اجتماعی و برخوردهای بین شخصی ایجاد یا تقویت شود.
الف) از سرگیری فعالیت های لذت بخش: می تواند فعالیت هایی كه قبل از افسردگی در شما ایجاد شادی و لذت می كردند لیست كرده و این فعالیت ها را در برنامة هفتگی و حتی روزانة خود بگنجانید.
ب) بالابردن بازده رفتار: چون انجام دادن موفقیت آمیز وظایف مختلف در افسردگی موثر است شرایط را باید طوری فراهم كرد كه فرد بتواند كارهای مختلف را با موفقیت به پایان ببرد و تقویت شود. برای این كار فعالیت های بزرگ یا پیچیده را طی مراحل كوچكتر و گام به گام برنامه ریزی كرد.
ج) افزایش مهارتهای اجتماعی و روابط متقابل با دیگران: گاهی كمبود مهارت های لازم برای برقراری ارتباط با دیگران و نشان دادن عكس العمل های نابجا به رفتار آنها موجب فاصله گرفتن ایشان از ما می شود. احترام به عقاید خود و دیگران، ابراز نكردن ناراحتی ها و شكست ها در همه جا و با همه كس و ترس نداشتن از موقعیت های اجتماعی می تواند به ما كمك كند. همچنین شكست ها و نارسایی ها را باید فرصتی مغتنم شمرده به كاستی های خود پی ببریم و درصدد رفع آنها برآییم.

تغییر در شرایط فكرییكی از علل افسردگی، نگرش منفی و بدبینانه فرد به خود است (به هیچ دردی نمی خورم) به جهان (زندگی برایم معنایی ندارد) و به آینده (آینده ای تاریك و مبهم دارم) است. این افكار انسان را در دور باطلی گرفتار می سازند. هر قدر افسرده تر می شوید افكار منفی بیشتری به ذهن می آیند و هر قدر افكار منفی بیشتر به ذهن آید اعتقاد به آنها بیشتر شده و فرد افسرده تر می شود. هدف اصلی در تغییر شرایط فكری كمك به ایجاد فروپاشی این دور باطل است و كوشش می كند تا ابزارهای لازم برای حل مساله را به فرد عرضه كند.
گام اول: شناخت افكار منفی است و بهترین راه، یادداشت كردن این افكار به محض خطور به ذهن است. می توان در این یادداشت به تاریخ، موقعیت و نوع فكر اشاره كرد. گام دوم: پاسخ دادن به افكار منفی یعنی افكار منفی را ارزیابی كرده و گزینه های مفید تر و واقع بینانه تر را بیابید. می توانید از شواهد مختلف برای رد آن استفاده كنید. مثلاً: «نمی توانم ادامه دهم» پاسخ: مهم این است كه حركتی از خود نشان دهم و نه آنكه موفقیت كامل به دست بیاورم بهتر است شروع كنم و ببینم كه چگونه می توان این كار را انجام دهم. نوشتن این افكار و پاسخ به آنها بسیار مهم است. نوشتن باعث می شود كه از آنها فاصله بگیرید و در آخر احتمالا خواهید توانست پاسخ های آنان را در ذهن خود پیدا كنید البته هر چه بیشتر تمرین كنید یافتن پاسخ های موثر آسان تر خواهد بود.

سخن مهم و پایانی مادر مطالب بالا اشاره نمودیم كه افسردگی علل مختلف دارد و دیگر این كه افراد بسیاری هستند كه با این بیماری مواجه هستند امتیاز شما نسبت به خیلی از افرادی كه با این مشكل مواجه اند در چند چیز است: الف) شناسایی دقیق روحیات خود. شناسایی این حالات به شما قدرت برای كنترل می دهد پس گام دوم را برای سلامت بردارید و آن جستجوی درمان است. ب) توجه به امر مشاوره است. این امتیاز مهمی است كه شما دارید كه اگر با ارادة شما تركیب گردد مطمئن باشید به زودی به نتیجه خواهید رسید.
گفته بودید كه داروها مرتب عوض می شوند. توصیة اكید ما این است كه اگر پزشك شما شناخته شده است و در تخصص خود بین متخصصین دیگر معروف است حتماً به توصیه های دارویی او عمل كنید و اگر این چنین نیست حتماً سریعاً پزشك برجسته ای را با مشورت شناسایی كنید و به او رجوع كنید و در كنار آن از مشاوره های روان درمانی و توصیه های مذكور در متن استفاده كنید. چرا كه طبق نظر اغلب كارشناسان, استفاده دارو به علاوه استفاده از روش های روان درمانی و مشاوره ای در كنار یكدیگر عالی ترین نتیجه را می دهد. ج) عالی ترین امتیاز شما این است كه فردی متدین مومن هستید طبق نظر متخصصین روان شناس و روان پزشك افرادی كه دارای اعتقاد خوب و ایمانی قوی هستند و در یك كلام مسلح به نیروی باورهایشان هستند نسبت به دیگر بیماران بهتر به درمان ها پاسخ می دهند. پس با ایمان قوی تر به نیایش، دعا و عبادات خود بپردازید.
در آخر توصیه می كنیم برای بهبودی كامل امید خود را از دست ندهید و نوشتة ما را خوب بخوانید و درصدد عمل برآیید و هرگز تا بهبودی كامل داروی خود را قطع نكنید تا در بهبودی شما وقفه ای ایجاد نشود. و از این كه با ما مكاتبه فرمودید كمال تشكر را داریم، باز هم سوال هایتان را با این مركز در میان بگذارید.

پاورقی:

1. دادستان، پریرخ، روان شناسی مرضی تحولی، انتشارات سمت، چاپ چهارم، 1380، ص 270.
2. ورزش هایی هستندكه اكسیژن آنها با تحریك عضلات متناسب است و در نتیجه سلول ها به وام اكسیژن نیاز پیدا نمی كنند.


ارسال توسط پاسخگوی خواهران
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

دانلود فیلم

سایت ساز رایگان

بهراد آنلاین

کلیپ موبایل

دانلود فیلم

نرم افزار موبایل

قائم پرس